Privacy & Cookies

< Terug mijn account
 • Privacy Policy

 • Algemeen

  BaByliss Nederland (“BaByliss”) is een in Nederland onder KvK-nummer 82049866 geregistreerde onderneming. BaByliss neemt uw privacy serieus en raadt u aan deze Privacy Policy te lezen, zodat u weet hoe BaByliss met u en uw persoonlijke gegevens omgaat en welke rol u hierbij zelf kunt spelen. Ook raadt BaByliss u aan om de Gebruiksvoorwaarden en de Cookie Policy te lezen voorafgaand aan uw gebruik van de website.

 • De reikwijdte van deze Privacy Policy

  Deze Privacy Policy heeft betrekking op de omgang met tot personen herleidbare informatie (persoonlijke gegevens) door BaByliss, welke BaByliss verzamelt op het moment dat u op de BaByliss website (hierna: " website") bent, en wanneer u gebruik maakt van BaByliss Services (hierna: "services"). Deze Privacy Policy is niet van toepassing op de werkzaamheden van bedrijven welke niet in eigendom van BaByliss zijn en waarover BaByliss geen zeggenschap heeft, of op mensen welke BaByliss niet in dienst heeft of aanstuurt.

 • Informatieverzameling en gebruik

  Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door BaByliss diverse gegevens verzameld en opgeslagen, zoals uw IP-adres, de naam van uw besturingssysteem, de datum en tijd waarop u de website bezoekt en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent. Deze informatie gebruikt BaByliss om te analyseren hoe de website wordt gebruikt en hoe deze eventueel kan worden verbeterd. De verzamelde gegevens worden, als ze niet meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, gewist.
  BaByliss verzamelt persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van de website en services. BaByliss gebruikt deze informatie om uw verzoek tot bepaalde informatie in te kunnen willigen, bijvoorbeeld een registratie voor garantie of een aanvraag via een contactformulier. Gegevens die BaByliss daarbij verzamelt zijn uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.

 • Inschakelen bewerkers

  BaByliss is de verantwoordelijke voor de in deze Privacy Policy beschreven verwerkingen van gegevens. In voorkomende gevallen kan BaByliss bewerkers inschakelen, bijvoorbeeld voor opslag van data. BaByliss ziet er op toe door middels van het sluiten van bewerkersovereenkomsten dat de bewerkers conform de Wet bescherming persoonsgegevens handelen.

 • Verzoek tot inzage, aanpassing en verwijdering

  U kunt te allen tijde een schriftelijk verzoek indienen tot inzage in en wijziging van de gegevens die wij van u hebben opgeslagen. Ook kunt u BaByliss op elk moment verzoeken om gehele of gedeeltelijke verwijdering van uw gegevens indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet meer ter zake doend zijn. Dergelijke verzoeken zullen door BaByliss gehonoreerd worden, tenzij BaByliss wettelijk verplicht is de betreffende gegevens op te slaan. In dat kader kunt u contact opnemen met: BaByliss Nederland, t.a.v. afdeling Marketing, Weltevreden 2b, 3730 AL De Bilt.

 • Informatiedeling en openbaarmaking

  BaByliss zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren. BaByliss kan uw persoonsgegevens aan andere organisaties en personen verzenden, indien:

  • BaByliss uw toestemming heeft tot het delen van de informatie;

  • BaByliss de informatie moet delen om u de service te kunnen verlenen, waarom u hebt verzocht;

  • BaByliss informatie aan bedrijven moet zenden, welke namens BaByliss producten en services aan u verlenen (tenzij we u anders mededelen, hebben deze bedrijven niet de bevoegdheid deze informatie voor enig ander doeleinde te gebruiken dan wat nodig is om BaByliss te assisteren);

  • BaByliss voldoet aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de Algemene wet inzake rijksbelastingen); of

  • Indien BaByliss daarbij een gerechtvaardigd belang heeft, bijvoorbeeld indien zij van mening is dat uw handelen op de website in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden.

 • Veiligheid
 • BaByliss neemt alle redelijkerwijs te verlangen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen.

 • Cookies

  BaByliss maakt op haar website gebruik van cookies. Voor informatie hierover, zie de Cookie Policy.

 • Wijzigingen Privacy Policy

  BaByliss is bevoegd deze Privacy Policy van tijd tot tijd te wijzigen. Indien BaByliss in de wijze waarop BaByliss uw persoonlijke gegevens verwerkt een substantiële wijziging aanbrengt, dan zal BaByliss u waarschuwen door een prominente aankondiging op de website.

 • Vragen en suggesties

  Indien u vragen of suggesties heeft, neem dan contact met ons op.

 • Cookie Policy

 • Algemeen

  Indien u vragen of suggesties heeft, neem dan contact met ons op.

 • Vragen en suggesties

  BaByliss Nederland (“BaByliss”) is een in Nederland onder KvK-nummer 82049866 geregistreerde onderneming. Deze Cookie Policy ziet op het gebruik van haar website. Wij raden u aan ook de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy voorafgaand aan het gebruik van de website te lezen.

  BaByliss maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies maken het mogelijk om de website goed te laten werken en inzicht te krijgen in het bezoekgedrag op de website. Met deze informatie kunnen de webdiensten en uw gebruikerservaring van de website worden verbeterd. Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

 • Soorten cookies

  BaByliss maakt op haar website gebruik van verschillende cookies:

  • Functionele cookies: cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te kunnen laten werken, zoals om in te kunnen loggen en uw voorkeuren te kunnen onthouden;

  • Analytische cookies: BaByliss maakt gebruik van de diensten van Google Analytics om te bepalen hoe de website wordt gebruikt en hoe die verder verbeterd en geoptimaliseerd kan worden. BaByliss kan op basis hiervan bijvoorbeeld zien welke onderdelen van de website veel bezocht worden. De gegevens die door deze cookies verzameld worden zijn anoniem en worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyses. Uw privacy is dus gewaarborgd;

  • Cookies van derden: cookies geplaatst door externe partijen, zoals bijvoorbeeld social media (‘deel’-knop) en YouTube. BaByliss heeft geen controle over deze cookies en heeft geen toegang tot de informatie die hiermee verzameld wordt.

  • Verwijderen cookies

   U kunt cookies altijd zelf van uw computer verwijderen, omdat de cookies op uw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van uw instellingen vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meest voorkomende browsers. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken.

  • Wijzigingen Cookie Policy

   Deze Cookie Policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden, de Cookie Policy en de Privacy Policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden en Cookie- en Privacy Policy.

  • Versie 1 februari 2016.