Privacy & Cookies

< Terug naar Home
 • Privacy Policy

 • Algemeen

  BaByliss Nederland (“BaByliss”) is een in Nederland onder KvK-nummer 82049866 geregistreerde onderneming. BaByliss neemt uw privacy serieus en raadt u aan deze Privacy Policy te lezen, zodat u weet hoe BaByliss met u en uw persoonlijke gegevens omgaat en welke rol u hierbij zelf kunt spelen. Ook raadt BaByliss u aan om de Gebruiksvoorwaarden en de Cookie Policy te lezen voorafgaand aan uw gebruik van de website.

 • De reikwijdte van deze Privacy Policy

  Deze Privacy Policy heeft betrekking op de omgang met tot personen herleidbare informatie (persoonlijke gegevens) door BaByliss, welke BaByliss verzamelt op het moment dat u op de BaByliss website (hierna: " website") bent, en wanneer u gebruik maakt van BaByliss Services (hierna: "services"). Deze Privacy Policy is niet van toepassing op de werkzaamheden van bedrijven welke niet in eigendom van BaByliss zijn en waarover BaByliss geen zeggenschap heeft, of op mensen welke BaByliss niet in dienst heeft of aanstuurt.

 • Informatieverzameling en gebruik

  Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door BaByliss diverse gegevens verzameld en opgeslagen, zoals uw IP-adres, de naam van uw besturingssysteem, de datum en tijd waarop u de website bezoekt en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent. Deze informatie gebruikt BaByliss om te analyseren hoe de website wordt gebruikt en hoe deze eventueel kan worden verbeterd. De verzamelde gegevens worden, als ze niet meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, gewist.
  BaByliss verzamelt persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van de website en services. BaByliss gebruikt deze informatie om uw verzoek tot bepaalde informatie in te kunnen willigen, bijvoorbeeld een registratie voor garantie of een aanvraag via een contactformulier. Gegevens die BaByliss daarbij verzamelt zijn uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.

 • Inschakelen bewerkers

  BaByliss is de verantwoordelijke voor de in deze Privacy Policy beschreven verwerkingen van gegevens. In voorkomende gevallen kan BaByliss bewerkers inschakelen, bijvoorbeeld voor opslag van data. BaByliss ziet er op toe door middels van het sluiten van bewerkersovereenkomsten dat de bewerkers conform de Wet bescherming persoonsgegevens handelen.

 • Verzoek tot inzage, aanpassing en verwijdering

  U kunt te allen tijde een schriftelijk verzoek indienen tot inzage in en wijziging van de gegevens die wij van u hebben opgeslagen. Ook kunt u BaByliss op elk moment verzoeken om gehele of gedeeltelijke verwijdering van uw gegevens indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet meer ter zake doend zijn. Dergelijke verzoeken zullen door BaByliss gehonoreerd worden, tenzij BaByliss wettelijk verplicht is de betreffende gegevens op te slaan. In dat kader kunt u contact opnemen met: BaByliss Nederland, t.a.v. afdeling Marketing, Weltevreden 2b, 3730 AL De Bilt.

 • Informatiedeling en openbaarmaking

  BaByliss zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren. BaByliss kan uw persoonsgegevens aan andere organisaties en personen verzenden, indien:

  • BaByliss uw toestemming heeft tot het delen van de informatie;

  • BaByliss de informatie moet delen om u de service te kunnen verlenen, waarom u hebt verzocht;

  • BaByliss informatie aan bedrijven moet zenden, welke namens BaByliss producten en services aan u verlenen (tenzij we u anders mededelen, hebben deze bedrijven niet de bevoegdheid deze informatie voor enig ander doeleinde te gebruiken dan wat nodig is om BaByliss te assisteren);

  • BaByliss voldoet aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de Algemene wet inzake rijksbelastingen); of

  • Indien BaByliss daarbij een gerechtvaardigd belang heeft, bijvoorbeeld indien zij van mening is dat uw handelen op de website in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden.

 • Veiligheid
 • BaByliss neemt alle redelijkerwijs te verlangen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen.

 • Wijzigingen Privacy Policy

  BaByliss is bevoegd deze Privacy Policy van tijd tot tijd te wijzigen. Indien BaByliss in de wijze waarop BaByliss uw persoonlijke gegevens verwerkt een substantiële wijziging aanbrengt, dan zal BaByliss u waarschuwen door een prominente aankondiging op de website.

 • Vragen en suggesties

  Indien u vragen of suggesties heeft, neem dan contact met ons op.

 • Versie 1 februari 2016.